Gwarancja

Gwarancja

W okresie gwarancji firma Fredzha Sp. z o.o usunie na własny koszt wszystkie wady fizyczne towaru i zgłoszone awarie. Wyjątkami są następujące przypadki:
1 . Brakuje karty gwarancyjnej i dowodu zakupu towaru lub przedstawiona karta gwarancyjna nie jest wypełniona w całości, lub jest wypełniona błędnie, posiada skreślenia lub przeróbki, brakuje na niej podpisu Kupującego potwierdzającego zapoznanie się z jej treścią. W przypadku braku karty gwarancyjnej należy zwrócić się z prośbą o wydanie jej duplikatu.
2 . Upłynął okres gwarancji określony na 24 miesiące od daty zakupu. Datę zakupu określa data z dowodu zakupu towaru.
3 . Urządzenie posiada uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, otłuczenia, zarysowania, rozwarstwienia materiału), chemiczne, termiczne i wszystkie inne wywołane działaniem użytkownika lub zaniedbaniem użytkownika sprzętu oraz powstałe na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, powodzie itp.), a także powstałe na skutek przedostania się do ich wnętrza zanieczyszczeń lub ciał obcych, lub noszą ślady korozji.
4.  Nie podlegają gwarancji szklane części urządzenia, zewnętrzne elementy z tworzyw sztucznych oraz odbarwienia.
5.  Powstawanie osadu na elementach grzejnych (dotyczy urządzeń wyposażonych w takie elementy).
6.  Uszkodzenie urządzenia powstało w wyniku nieprawidłowego transportu wykonanego przez konsumenta.
7. Usterka urządzenia powstała na skutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub niedbalstwa użytkownika sprzętu.
8. Usterka powstała w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu w zabudowie meblowej.
9. Podłączenia do instalacji gazowej oraz elektrycznej, a także regulacji gazu nie dokonał uprawniony specjalista (brak odpowiedniego wpisu w Karcie Gwarancyjnej).
10 . Podejmowane były próby naprawy lub modyfikacji urządzenia we własnym zakresie lub przez nieautoryzowany serwis.
11 . Urządzenie było eksploatowane w celach komercyjnych, w pomieszczeniach ogólnodostępnych, placówkach medycznych lub w przedsiębiorstwach i/lub było przechowywane w warunkach niezgodnych z normalnymi warunkami domowymi.

12 . Urządzenie było eksploatowane w sieci zaopatrzenia w wodę i gaz o niedostatecznym ciśnieniu lub ze spadkami ciśnienia.
13 . Urządzenie zostało podłączone do sieci poprzez przedłużacz, rozgałęziacz (trójnik itp.)

14 . Gwarancji nie podlegają części z natury łatwo zużywalne (żarówki, filtry, bezpieczniki, akcesoria).

15 . W przypadku odmowy obsługi gwarancyjnej przedstawiciel autoryzowanego serwisu ma obowiązek wydać opinię techniczną i/lub dokonać odpowiedniego wpisu w karcie gwarancyjnej.

16 . Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki dla zdrowia i mienia konsumenta oraz osób trzecich, spowodowane niewłaściwą instalacją i podłączeniem urządzenia.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka)

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników wykorzystujemy na naszej stronie pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.

Zgadzam się Przejdź na stronę "Polityka prywatności"