Zasady korzystania ze strony internetowej

Zasady korzystania ze strony internetowej

1. Informacje ogólne.
 1. Operatorem Serwisu www.freggia.com jest Fredzha sp. z o.o.
 1.1.Fredzha Sp. z o.o.
      Aleja Jerzego Waszyngtona 146
      04-076 Warszawa, Polska
      NIP 1132862609
      XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie KRS 0000450341;
      Kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł
 2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 b.  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
2. Polityka ochrony danych osobowych
Zasady korzystania ze strony internetowej
 1. Dla ochrony danych osobowych podmiotów, korzystających ze strony internetowej Firma Fredzha Sp. z o.o. wprowadziła politykę ochrony danych osobowych.
 2. Wszystkie terminy i pojęcia stosowane w ramach polityki ochrony danych osobowych używane są w rozumieniu przedstawionym w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 3. Zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane:  Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, właściciel danych osobowych daje Firmie Fredzha Sp. z o.o. dobrowolną i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie swoich danych personalnych (imię i nazwisko; adres; numer telefonu, adres poczty elektronicznej) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. W tym – na udostępnianie danych osobowych osobom trzecim, jak również dostarczanie informacji na prośbę osób trzecich bez dodatkowej zgody i bez obowiązkowego warunku zawiadomienia o tym właściciela danych osobowych. Ponadto podmiot danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych personalnych przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu niniejszej Umowy, w celu świadczenia doradztwa i usług z zastrzeżeniem wymogów określonych w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Podmiot danych osobowych wyraża także zgodę na wysyłanie plików cookies, jest świadomy skutków przesyłania takich plików i akceptuje je oraz wyklucza zastrzeżenia związane z przetwarzaniem danych osobowych. Wyrażając zgodę na powyższe warunki, podmiot danych osobowych oświadcza, że jego prawa są jasne i zrozumiałe.
 4. Z uwagi na fakt, że podczas rejstracji zamówienia na wezwanie serwisu na stronie www.freggia.com lub za pośrednictwem połączenia telefonicznego podmiot danych osobowych dał dobrowolną i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a co za tym idzie na wprowadzenie tych informacji do bazy danych «Serwisowe i dodatkowe korzyści dla konsumentów», właścicielem której jest Firma Fredzha Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Firma Fredzha Sp. z o.o. informuje podmioty danych osobowych o przysługujących im prawach:
Podmiot danych osobowych ma prawo:
1) do poznania lokalizacji bazy danych osobowych, zawierających jego dane osobiste, otrzymać informację o jej przeznaczeniu i nazwie, o lokalizacji i/lub miejscu zamieszkania (pobytu) właścicielalub administratora danych osobowych, lub otrzymać od upoważnionej osoby odpowiednie upoważnienie do otrzymania takiej informacji, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem;
2) do otrzymywania informacji  o warunkach dostępu do danych osobowych, w szczególności o osobach trzecich, którym przekazywane są dane osobowe podmiotu;
3) dostępu do swoich danych osobowych; 
4) najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych (z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem) od dnia zarejestrowania zapytania otrzymać odpowiedź, czy dane osobowe podmiotu tych danych są należycie przechowywane w odpowiedniej bazie danych, jak również otrzymywać treść przechowywanych danych osobowych;
5) do złożenia uzasadnionego wniosku sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez właściciela bazy danych;
6) do złożenia uzasadnionego  wniosku o zmianę lub zniszczenie swoich danych osobowych przez właściciela i zarządzającego tymi danymi w przypadku, gdy dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są niewiarygodne;
7) do ochrony swoich danych osobowych przed przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, nieautoryzowanymi zmianami lub przeniesieniami, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz wszelkimi nieprawidłowościami lub nielegalnym usuwaniem;
8) do składania skarg dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych do organów państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony danych osobowych lub do sądu;
9) do stosowania środków ochrony prawnej w przypadku naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych.
Ponadto firma Fredzha Sp. z o.o. informuje podmiot danych osobowych, że w skład zebranych danych osobowych wchodzą: imię, nazwisko – @, adres – @, numer telefonu – @, adres poczty elektronicznej – @. Powyższe dane są zbierane w celu udzielenia porady i wykonania usługi.
Osoby, którym przekazywane są dane osobowe podmiotów są niezdefiniowane.
 1. Treść przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przewidzianych prawodawstwem polskim (Ustawa o ochronie danych osobowych) można znaleźć na oficjalnej stronie GIODO (http://www.giodo.gov.pl/144/id_art/386/j/pl/).
 2. Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Firmy Fredzha Sp. z o.o.
 3. Przetwarzanie danych osobowych bez zgody podmiotu tych danych jest dozwolone w przypadkach przewidzianych polskim prawem.
 4. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych podmiot tych danych nie może korzystać ze strony internetowej www.freggia.com i/lub konsultować się z przedstawicielem firmy Fredzha Sp. z o.o. w celu otrzymania porady i/lub wykonania usługi bez udzielenia dobrowolnej i jednoznacznej zgody, zgodnie z pkt. 3 rozdziału „Polityka ochrony danych osobowych”.
 5. Firma Fredzha Sp. z o.o. nie sprawdza wiarygodności danych osobowych, podanych przez podmiot tych danych. Podmiot danych osobowych ponosi odopowiedzialność za prawidłowość podawanych informacji.
 6. Firma Fredzha Sp. z o.o. nie aktualizuje danych znajdujących się w w bazie danych osobowych, która jest w posiadaniu Fredzha Sp. z o.o.. W przypadku zmiany danych osobowych są one aktualizowane przez firmę Fredzha Sp. z o.o. na wniosek podmiotu danych osobowych.
3. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.  Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
4. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
5. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
6. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. Blackberry
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka)

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników wykorzystujemy na naszej stronie pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.

Zgadzam się Przejdź na stronę "Polityka prywatności"